ООО "Pharm Quality Systems"

Тошкент шахар 100031

Миробод тумани

Афросиёб 2

Консалтинг компанияси

Фармацевтика тизимида сифат менежменти:

 • фармацевтика корхоналарида аудит хизматлари (GMP)
 • хужжатлар тизимини яратиш (GMP)
 • фармацевтик ишлаб чикариш буйича маслахат хизматлари
 • GMP стандарти буйича маслахат хизматлари

Янги ишлаб чикариш корхоналарини режалаштириш, куриш, ишга тушуриш, ишлаб чикариш ускуналарини танлаш, хамда лаборатория жихозларини танлаш буйича маслахат хизматлари.

 

Ишлаб чикариладиган махсулотларни сифат сохасидаги хавфларни бахолаш.

Узбекистон Республикасида руйхатдан утказиш

 

Махаллий ишлаб чикарувчилар учун Узбекистон Республикасида дори воситаларини руйхатдан утказиш

 • Дори воситасини руйхатдан утказиш учун бирламчи хужжатларни тахлил килиш;
 • Дори воситаси учун меъёрий техник хужжатни тахлил килиш;
 • Дори воситаси учун меъёрий техник хужжат лойихасини ишлаб чикиш;
 • Дори воситасини сифатини бошкаришда методик усулларни апробация ишларини олиб бориш;
 • Тайер дори воситаси учун меъёрий техник хужжатларни стандартлаш;
 • Дори воситасини тажриба серияларини ишлаб чикаришда катнашиш;
 • Дори воситаси учун регистрацион досьени йигиш;
 • Регистрацион досье учун ариза таерлаш ва топшириш;
 • Регистрация жараёнини олиб бориш.

Чет эл ишлаб чикарувчилар учун Узбекистон Республикасида дори воситаларини руйхатдан утказиш

 • Регистрацион досьени РУз талабларига мослигини тахлил килиш;
 • Сифатни наъзорат килувчи меъёрий техник хужжатларни таржима килиш ва мослаштириш;
 • Дори воситасини кискача тавсифини таржима килиш;
 • Фармакопея ёки фармакология кумиталари талабларига мос равишда регистрацион досьени асосий кисмларинии таржима килиш;
 • Дори воситаси учун кадоклов воситаларини лойихаларини таржима килиш ва махаллий талабларга мослаштириш;
 • Регистрация жараёнини олиб бориш.